Struja, voda, zrak, grijanje

1.) AGREGAT

 

Snaga 2 kwh – privremeni izvor električne energije za sve alate, siguran i pouzdan.

 

 

 

 

 

Broj 1 – 4 dana 5 – 15 dana 16 > dana
Cijena 162,00 kn 153,9kn 145,8 kn
Jamčevina 1000,00 kn    

 

2.) KOMPRESOR

Alat za komprimiranje zraka te pogon pneumatskih alata.

 

 

 

 

 

 

Broj 1 – 4 dana 5 – 15 dana 16 > dana
Cijena 396,00 kn 376,2 kn 356,4 kn
Jamčevina 6000,00 kn    

 

3.) PUMPA ZA VODU

Muljna 320 l/min – omogućuju rad u područjima s velikom koncentracijom prljavštine i mulja.

 

 

 

 

 

 

Broj 1 – 4 dana 5 – 15 dana 16 > dana
Cijena 85,00 kn 80,75 kn 76,5 kn
Jamčevina 2000,00 kn