Katalog najma alata

Alate možete naručiti na info@a-psc.hr ili broj telefona 091/958-6457.

Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu alata.

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Najkraći rok unajmljivanja je jedan dan, nedjeljom i praznikom najamnina se ne naplaćuje.

Najamni dan započinje potpisom Ugovora o najmu i završava najkasnije nakon 24 sata idućeg radnog dana. Na primjer, jedan dan najma je od ponedjeljka u 8.00 sati do utorka u 8.00 (ako je alat unajmljen u subotu, jedan najamni dan je do ponedjeljka, a isto vrijedi i za praznike).

Cijene iznajmljivanja alata su neto cijene, ne sadrže PDV. Polog se plaća prilikom preuzimanja u gotovini. Svaka stranka mora prilikom unajmljivanja alata predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Nakon potpisivanja ugovora o najmu isporučuje se unajmljeno.

Svi primljeni alati su funkcionalni, čisti i bez oštećenja, a svako odstupanje od toga se mora evidentirati. Alat zajedno pregledavaju i najmoprimac i najmodavac. Alat mora biti vraćen u istom stanju. Najmoprimac snosi rizik svakoga oštećenja ili gubitka unajmljenje robe za vrijeme cijelog trajanja najma. Ako kod vraćanja alat nije u funkciji ili je oštećen, onda je najmoprimac dužan platiti popravak  ili novi uređaj. Ako kod vraćanja stroj, alat ili pribor nije očišćen, zadržavamo pravo naplate u visini od 30% dnevne najamnine.