Iskopi i zemljani radovi

Pripremni radovi u građevinarstvu

 • Kada govorimo o zemljanim radovima, govorimo o različitim vrstama iskopa –  temelja, kanala, rovova, usjeka i mnogih drugih. Građevinarstvo je kao struka, uz betonske radove,  i najprepoznatljivije po zemljanim radovima. Zemljani radovi uključuju sva kretanja zemlje na gradilištu te su predfaza grubim radovima. Oni podrazumijevaju iskop, odvoz, popunjavanje i zasipavanje zemlje. Prema prostoru izvođenja razlikujemo nadzemne, podzemne (tunelske) i podvodne zemljane radove.

Postoje različite vrste zemljanih radova:

 • Uređenje temeljnog tla
 • Iskop kanala i odvodnih jaraka
 • Široki iskop
 • Izrada posteljice
 • Utovar, odvoz viška zemlje na gradski deponij, istovar
 • Iskop humusa
 • Iskop za polaganje instalacija i kanalizacije
 • Iskop stepenica
 • Prijevoz materijala
 • Zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa
 • Iskop za temelje i građevne jame
 • Drenažni iskopi
 • Izvedba bazena

Tvrtka A-psc izvodi različite vrste građevinskih i specijalnih zemljanih radova te vam jamči kavalitetu upotrijebljenih materijala i trajnost izvedbe svih pojedinih radova.