Asfaltne površine

Asfalt u dvorištu…

Asfalt je mješavina mineralnih tvari i bitumena. Bitumen služi kao vezivno sredstvo, a može zauzimati različiti količinski udio ovisno o samoj smjesi. Isto tako valja naglasiti da je moguće proizvesti asfaltne mješavine s različitim osobinama. Možemo ih prilagoditi svakoj potrebi i zahtjevu.

Postoji više vrta asfaltnih slojeva, a razlikuju se obzirom na namjenu i položaj u konstrukciji. Imamo nosive i vezne asfaltne slojeve.

Asfaltne mješavine možemo podijeliti na više načina:

  • prema načinu pripreme i namjeni
  • prema sastavu
  • prema temperaturi
  • prema načinu ugradnje

Dodavanjem različitih mineralnih tvari površinama te dodavanjem asfaltu posebnih pigmenata boje možemo dobiti različite boje asfalta ovisno o željama. Naravno, to ovisi i o namjeni asfalta, koristi li se kao prometnice ili u neku drugu svrhu. Tako je moguće dobiti po želji točno, precizno i pouzdano optičko oblikovanje asfaltnih površina, koje pojačava estetsku atraktivnost određenih asfaltnih površina. Sve veći broj urbanista i arhitekata koriste obojeni asfalt za najraznolikije projekte, bilo s ciljem uklapanja u okruženje ili stvaranja modernog izgleda.

Asfalt možemo postavljati s nekim drugim materijalima, na primjer u kombinaciji s elementima za popločavanje od prirodnog kamena. Time također možemo efektivnije naglasiti oblikovanje određenih površina.

Najveće prednosti asfaltnih površina su to što ih je jednostavno obnavljati i održavati te ako se ispravno primjenjuju tehnike njegova nanošenja, i finacijski su pristupačne. Također, asfaltirano dvorište je otporno na mehanička oštećenja i doseže dug životni vijek. No, neka dvorišta nije moguće asfaltirati. Na primjer, ako ispod površine dvorišta prolaze vodovi koji imaju sigurnosni pojas, ne smijemo ih zatvoriti asfaltnom površinom. Uz to, velika asfaltna površina je upitna i u estetskom smislu.

Kako je proces asfaltiranja jako zahtjevan, svakako ga treba prepustiti stručnjacima, inače kasnije može doći do oštećenja asfaltnih površina. Tvrtka A-psc ima iskustvo u cijelom procesu postavljanja asfaltnih površina – od pripremanja podloga, koje moraju biti pravilno pripremljene i učvršćene kako kasnije ne bi došlo do oštećenja i rupa, do stavljanja slojeva asfalta. Upravo zato obratite se s povjerenjem našem timu, koji će se rado odazvati na vaš poziv i pomoći vam u uređenju vađe okućnice.